Grundidé – affärsidé


Vi levererar effektiva och kvalitativa mät- och kontrollösningar och vill som samarbetspartner medverka till att en professionell byggprocess blir både framgångsrik och utvecklande för alla inblandade parter. Genom att satsa på många teknikområden och skapa bred erfarenhet vill vi vara ett stöd för våra kunder i alla skeden i byggprocessen, från planering och kalkyl till slutreglering.

 

Vi ser en stor potential i att utöka tjänster från traditionell mätteknik till att vara en aktiv part kring hantering av ny teknik såsom 3D och BIM, samt hur man kan realisera detta till en effektiv produktion.

 

 

Geoteam Nord AB

Kylgränd 6A
906 20 Umeå
+46 20-26 00 66
info@geoteam.se
Orgnr. 556803-6122
Företaget innehar F-skatt

 

Regionkontor

Geoteam Systems Sverige AB
Hägerstensvägen 94
126 49 Hägersten
andreas@geoteam.se

Huvudkontor

Geoteam Nord AB
Kylgränd 6A
906 20 Umeå
joachim@geoteam.se


 © 2023 Geoteam AB

Information om cookies