Grundidé – affärsidé


Vi levererar effektiva och kvalitativa mät- och kontrollösningar och vill som samarbetspartner medverka till att en professionell byggprocess blir både framgångsrik och utvecklande för alla inblandade parter. Genom att satsa på många teknikområden och skapa bred erfarenhet vill vi vara ett stöd för våra kunder i alla skeden i byggprocessen, från planering och kalkyl till slutreglering.

 

Vi ser en stor potential i att utöka tjänster från traditionell mätteknik till att vara en aktiv part kring hantering av ny teknik såsom 3D och BIM, samt hur man kan realisera detta till en effektiv produktion.

 

 

Geoteam AB

Kylgränd 6A
906 20 Umeå
+46 20-26 00 66
info@geoteam.se
Orgnr. 556803-6122
Företaget innehar F-skatt

Regionkontor

Geoteam AB
Vreta 11
635 08 Eskilstuna
andreas@geoteam.se

Regionkontor

Geoteam AB
Sjöängsvägen 15
192 72 Sollentuna
andreas@geoteam.se

Regionkontor

Geoteam AB
Kylgränd 6A
906 20 Umeå
david@geoteam.se


 © 2021 Geoteam AB

Information om cookies