Kolbäcksleden

Om projeket

En omfattande ombyggnad av E12 i Umeå med syfte att minska den täta trafiken genom Umeås stadskärna.
Projektet utgörs till största delen av en ombyggnad av Kolbäcksleden i Umeå till fyrfältsväg, fem cirkulationsplatser, en planskild trafikplats, två vägbroar m m. Peab fick uppdraget av Trafiksäkerhetsverket 2010 och det stog klart hösten 2012.

Kolbäcksprojektet är en del av Umeåprojektet vars syfte är att förbättra luftkvalitet, trafiksäkerhet och öka framkomlighet i centrala Umeå. Detta genom att bygga en ringled runt Umeå.

Vårt uppgift var att utföra mättjänster i detta omfattande uppdrag. Vår uppdragsgivare var Peab Anläggning.

Hej!

Låt oss dri­va ditt mät­nings­ar­be­te. Varmt välkommen att kontakta oss redan idag!
Huvudkontor
Geoteam Nord AB
Kylgränd 6A
906 20 Umeå
joachim@geoteam.se Hitta hit
Regionkontor
Geoteam Systems Sverige AB
Hägerstensvägen 94
126 49 Hägersten
andreas@geoteam.se Hitta hit
Producerad av Jo Kommunikation