Kolbäcksleden


En omfattande ombyggnad av E12 i Umeå med syfte att minska den täta trafiken genom Umeås stadskärna. Projektet utgörs till största delen av en ombyggnad av Kolbäcksleden i Umeå till fyrfältsväg, fem cirkulationsplatser, en planskild trafikplats, två vägbroar m m. Peab fick uppdraget av Trafiksäkerhetsverket 2010 och det stog klart hösten 2012.    


Kolbäcksprojektet är en del av Umeåprojektet vars syfte är att förbättra luftkvalitet, trafiksäkerhet och öka framkomlighet i centrala Umeå. Detta genom att bygga en ringled runt Umeå.    


Vårt uppgift var att utföra mättjänster i detta omfattande uppdrag. Vår uppdragsgivare var Peab Anläggning.    

Geoteam Nord AB

Kylgränd 6A
906 20 Umeå
+46 20-26 00 66
info@geoteam.se
Orgnr. 556803-6122
Företaget innehar F-skatt

 

Regionkontor

Geoteam Systems Sverige AB
Hägerstensvägen 94
126 49 Hägersten
andreas@geoteam.se

Huvudkontor

Geoteam Nord AB
Kylgränd 6A
906 20 Umeå
joachim@geoteam.se


 © 2023 Geoteam AB

Information om cookies