Kolbäcksleden


En omfattande ombyggnad av E12 i Umeå med syfte att minska den täta trafiken genom Umeås stadskärna. Projektet utgörs till största delen av en ombyggnad av Kolbäcksleden i Umeå till fyrfältsväg, fem cirkulationsplatser, en planskild trafikplats, två vägbroar m m. Peab fick uppdraget av Trafiksäkerhetsverket 2010 och det stog klart hösten 2012.    


Kolbäcksprojektet är en del av Umeåprojektet vars syfte är att förbättra luftkvalitet, trafiksäkerhet och öka framkomlighet i centrala Umeå. Detta genom att bygga en ringled runt Umeå.    


Vårt uppgift var att utföra mättjänster i detta omfattande uppdrag. Vår uppdragsgivare var Peab Anläggning.    

Geoteam AB

Kylgränd 6A
906 20 Umeå
+46 20-26 00 66
info@geoteam.se
Orgnr. 556803-6122
Företaget innehar F-skatt

Regionkontor

Geoteam AB
Vreta 11
635 08 Eskilstuna
andreas@geoteam.se

Regionkontor

Geoteam AB
Sjöängsvägen 15
192 72 Sollentuna
andreas@geoteam.se

Regionkontor

Geoteam AB
Kylgränd 6A
906 20 Umeå
david@geoteam.se


 © 2021 Geoteam AB

Information om cookies